TEAM SCHØNHERR VINDER PROJEKT GRENAA MIDTBY

1/3

2/3

3/3

TEAM SCHØNHERR VINDER PROJEKT GRENAA MIDTBY


”Grenaa – den attraktive midtby” er det overordnede tema for områdefornyelsen i Grenaa bymidte. Det er Norddjurs kommunes ønske, at der arbejdes med at skabe rammer for en levende midtby, der er attraktiv og interessant at være i, både for byens indbyggere og for gæster. Midtbyen skal være et oplevelsesrum der tiltrækker folk, hvilket sætter krav til indretningen, udvalget af aktiviteter og fleksibiliteten i byrummet, der skal kunne rumme opholdsarealer for alle aldre. Samtidig skal Grenaa bymidte fremstå moderne, men med respekt for dens kulturarv som middelalderby.

Schønherrs vinderforslag ønsker mere trafik til bymidten, blandt andet fra havnen, der er blevet et trafikkundepunkt mellem havn, kyst, færgeterminal, Kattegatcenter og lystbådehavn. Der skal skabes en synlig og karakterfuld ankomstsituation til byen, hvad enten man ankommer fra vandsiden eller landsiden, som indbyder til at køre videre op til torvet foran rådhuset og omkring kirken i midtbyen.

Udgangspunktet for den attraktive bymidte er torvet, der i dag opfattes som to separate byrum. I fremtiden skal det opleves som én sammenhængende og fredeliggjort rumlighed, med færdsel på de gåendes betingelser og med rig mulighed for ophold, udendørs servering, aktiviteter og begivenheder.
Torvets terræn er en væsentlig del af den historiske fortælling om Grenaas placering på bakkedraget og udviklingen i byen. Kirken ligger på det højeste sted og er omdrejningspunktet for hele torvedannelsens komposition.

For at fremhæve den historiske fortælling skal torvets bakkeform understreges med terrænkurver op mod kirken, så den kommer til at ligge på en præcis forhøjning. Foran rådhuset, i den modsatte ende af torvet, vil et nyt element, skålen, favne og udspænde rummet mellem rådhuset og kirken og give en helt unik sfære til det nu samlede byrum. Den vil fremstå som et moderne skåleformet aftryk, der som en ring i vand danner en fordybning med ekkoer af terrænkurverne udefter og op mod kirken på bakketoppen.

Teamet består af Schønherr som totalrådgiver i samarbejde med LOOP Architects, Viggo Madsen Ingeniører og VIA Trafik.

Læs Norddjurs kommunes pressemeddelelse om projektet her